Adjektiv (nn)

From Glottopedia
Jump to navigation Jump to search

Eit adjektiv er medlem i ein ordklasse der medlemene mest typisk viser til eigenskapar.

Term-eigenskapar

Det tilsvarande adjektivet er adjektivisk.

Døme

Typiske adjektivtydingar er 'gamal', 'ung', 'stor', 'liten', 'god', 'dårleg', 'raud', 'blå', 'rask'.

Undertypar

Opphav

Termen adjektiv går attende til antikken, latin (nomen) adjectivum, bokstavleg 'tillagt (nomen)'. (I eldre grammatisk terminologi var adjektiv ein underklasse av nomen; sjå noun (Latin nomen).)

Referansar

  • Dixon, R. M. W. & Aikhenvald, Alexandra Y. (eds.) 2004. Adjective classes: A cross-linguistic typology. Oxford: Oxford University Press.
  • Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. М.: Наука, 1978.

Andre språk