Woord

From Glottopedia
Jump to navigation Jump to search

Een woord is het kleinste zelfstandig gebruikte taalelement. De betekenis van lexeem binnen de taalkunde komt vrijwel overeen met die van woord.

Woorden zijn morfologische objecten die volgens grammaticale regels kunnen veranderen.

Subtypen

Binnen syntaxis

Woorden zijn de kleinste eenheid binnen syntaxis.

Binnen fonetiek

Binnen de fonetiek zijn woorden fonologische objecten die het domein vormen voor lexicale fonologische regels.

Woordsoorten

Andere Talen

STUB