Glottopedia:Velkommen

From Glottopedia
Jump to navigation Jump to search

Velkommen til Glottopedia, den frie sprogvidenskabelige encyklopædi

Indføring  -  FAQs  -  Kontakt  -  Alle artikler A–Å  -  Antal artikler: 3,223  -  Glottopedia på engelsk - Glottopedia på tysk


Glottopedia er en omfattende, frit tilgængelig og frit redigerbar sprogvidenskabelig encyklopædi skrevet af sprogforskere til sprogforskere. Det vil efterhånden indeholde leksikonartikler om alle sprogvidenskabelige fagtermer og skal være flersproget, dvs. artiklerne kan skrives på alle sprog som jævnligt bliver anvendt i sprogforskningen. Links i selve brødteksten bør være til artikler skrevet på samme sprog; i slutningen af en artikel kan links anføres til tilsvarende artikler på andre sprog. Disse links er især nyttige for udviklingen og Ausbau af den sprogvidenskabelige terminologi. På denne måde fungerer Glottopedia efterhånden som en flersproget terminologisk ordbog som hjælper sprogforskere der publicerer (og underviser) på flere sprog med at holde styr på terminologien og udvikle den sprogvidenskabelig terminologi på flere sprog.

Bortset fra sprogregimet fungerer Glottopedia grundlæggende som Wikipedia: Enhver anmeldt bruger kan oprette nye artikler eller redigere eksisterende artikler. Der er dog tre vigtige forskelle:

 • Glottopedia-medarbejdere skal være sprogvidenskabsfolk med akademisk baggrund (dette omfatter også studerende).
 • Glottopedia-medarbejdere skal oprette en brugerkonto med deres rigtige navn og logge sig på inden de redigerer artikler; i modsætning til Wikipedia er anonym redigering ikke mulig (med hensyn til dette fungerer Glottopedia som Citizendium).
 • Glottopedias indhold behøver ikke at være alment forståeligt, men kan omhandle meget specifikke foreteelser og begreber, som kun er af interesse for specialister.

De seks typer af artikler

 • Ordbogsartikler (almene og specialle sprogvidenskabelige begreber som bliver defineret, eksemplificeret, kommenteret og oversat)
 • Oversigtsartikler (udførlig, systematisk fremstilling og drøftelse af begreber og fremgangsmåder)
 • Biografiske artikler (beskriver levned og værk af folk som har haft indflydelse på, eller endda præget, sprogvidenskabens udvikling)
 • Sprogartikler (de vigtigste oplysinger om små tusinde sprog)
 • Forskningsartikler (om institutioner, konferencer, tidskrifter, m.v.)
 • Sprogforskere (links til websider som tilhører nulevende sprogforskere)

Informationer om ophavsret

Glottopedias indhold er licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-licens. Dette betyder, at brugerne godt må følgende:

 • Share -- at fremstille eksemplarer og gøre værket tilgængeligt for almenheden
 • Remix -- at fremstille bearbejdede værker

under følgende betingelser:

 • Navngivelse. Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren
 • Del på samme vilkår. Når du ændrer eller bearbejder værker, eller anvender dem som udgangspunkt for nye indhold, må du kun videregive værket under samme eller en tilsvarende licens.

I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren.

Glottopedia tjener udelukkende den videnskabelige udveksling og tjener ingen kommercielle interesser. Hvis du bemærker en krænkelse af ophavsretten i artiklerne, kontakt os per email, så vi straks kan skride ind imod det. Lad være med at kopiere hele passager, grafisk materiale og andet ophavsretsligt beskyttet materiale ind i en artikel i glottopedia. Når informationer fra ophavsretsligt beskyttede værker eller andre kilder bliver brugt i en artikel i glottopedia, er det absolut nødvendigt at nævne sine kilder på behørig vis i artiklen. Eller bringes hele projektet i fare - husk nu det!

Flere informationer om ophavsret under Glottopedia:Ophavsret.

Glottopedias historie

Glottopedia blev startet den 27. maj 2007. Den opstod som en sammenfletning af to tidligere projekter med lignende formål, WikiLingua ved Universitetet i Trier (siden 2005) og Linguipedia ved Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie i Leipzig (siden 2006). Efter Glottopedias officielle lancering er disse to projekter ikke længere aktive.

Bidrag fra andre projekter

Følgende online-ordbøger med sprogvidenskabelig terminologi bliver med forfatternes samtykke snart optaget i Glottopedia:


Andre sprog